Logo Pomoc   
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
 
 
 

Aktualizacje:
Alicja Podgórska
Justyna Włoka
Tadeusz Burak
Władysław Gluza

 

 
  
Widok: 
Prof. dr hab. inż.Marian DOLIPSKIDziekan Wydziału, prof. zw. w Pol. Śl.
Dr hab.Zdzisław ADAMCZYKProdziekan ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą, prof. nzw. w Pol. Śl.
Dr inż.Sergiusz BORONProdziekan ds. Studenckich, adiunkt
Dr inż.Piotr KOŁODZIEJCZYKProdziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, doc. w Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż.Piotr STRZAŁKOWSKIProdziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni
Prof. dr hab. inż.Jan BIAŁEKprof. zw. w Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż.Stanisław CIERPISZprof. zw. w Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż.Marek JASZCZUKprofesor
Dr hab. inż.Krystian KALINOWSKIprof. nzw. w Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż.Aleksander LUTYŃSKIprof. zw. w Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż.Jan PALARSKIprof. zw. w Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż.Franciszek PLEWAprof. zw. w Pol. Śl., Dyrektor Instytutu  Eksploatacji Złóż
Prof. dr hab. inż. Dr h.c.Krystian PROBIERZprofesor
Prof. dr hab. inż.Antoni SKOĆprofesor
Dr hab. inż.Stanisław SZWEDAprof. nzw. w Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż.Stanisław ŚCIESZKAprof. zw. w Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż.Jan SZLĄZAKKierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa
Prof. dr hab. inż.Jan ZYCHprof. zw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Jarosław BRODNYprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Jacek CZAPLICKIprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Piotr CHELUSZKAprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Jan DRENDAprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Stanisław DUŻYprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Krzysztof FILIPOWICZprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Bronisława HANAKprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Marek KWAŚNIEWSKIprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Roman KAULAprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab.Krzysztof LABUSprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Marek MARCISZprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Rafał MORGAprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Ryszard MIELIMĄKAprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr hab. inż.Joachim PIELOTprof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
Dr hab. inż.Marek POZZIprof. nzw. w Pol. Śl., p.o. Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej
Dr hab. inż.Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁAprof. nzw. w Pol. Śl.
Dr inż.Anna KIJEWSKAdoc. w Pol. Śl.
Dr inż.Roman PILORZdoc. w Pol. Śl.
Dr inż.Adam DUDAadiunkt
Dr inż.Daniel ADAMECKIadiunkt
Dr inż.Anna BLUSZCZadiunkt
Dr inż.Borys BORÓWKAadiunkt
1 - 40 Następny