Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Chemiczny: ŻAK Jerzy
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

ŻAK Jerzy 

Stanowisko

profesor nadzwyczajny w Pol. Śl. 

Obszar zainteresowań badawczych

samoorganizacja monomolekularnych warstw organicznych na zorientowanych powierzchniach monokryształów;

procesy elektropolimeryzacji i polimery przewodzące;

fizykochemia procesów powierzchniowych i metody analizy powierzchni;

elektrochemia, metody i zastosowania
diament syntetyczny domieszkowany w zastosowaniach elektrochemicznych;

mikroskopia tunelowa i oddziaływań międzyatomowych (STM/AFM) w badaniach chemicznych.

Adres kontaktowy

Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów
44-101 Gliwice, ul. Ks. M. Strzody 9
pokój nr 63B
tel.: (+4832) 237-10-24
fax.: (+4832) 237-10-09
e-mail: dostępny jest na stronach Wydziału: http://www.polsl.pl/rch/

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-18 11:21  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-15 13:18 , autor ostatniej modyfikacji: Łukasz Kurowski