Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Chemiczny: TUREK Marian
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

TUREK Marian 

Stanowisko

Profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

utylizacja roztworów zawierających chlorki i siarczany, odsalanie wód;
membranowe metody rozdziału;
badanie form występowania i usuwanie metali z odpadów komunalnych i przemysłowych;
analiza odpadów przemysłowych;
flokulacja, aglomeracja osadów sflokulowanych;
odwadnianie osadów.

Adres kontaktowy

Katedra Chemii i Technologii Nieorganicznej
44-101 Gliwice, ul. Krzywoustego 6
pokój nr 227
tel.: (+4832) 237-27-35
fax.: (+4832) 237-22-77
e-mail: dostępny jest na stronach Wydziału: http://www.polsl.pl/rch/rch1_1.html

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-18 11:14  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 12:00 , autor ostatniej modyfikacji: Kocurek, Jacek