Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Chemiczny: MIANOWSKI Andrzej
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

MIANOWSKI Andrzej 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

technologia chemiczna węgla i cieczy węglowych;
analiza termiczna; przemiany termiczne węgli, karbonizatów, koksów oraz ciekłych i stałych węglopochodnych;
wytwarzanie komponentów paliw silnikowych poprzez wodorowe uszlachetnianie ciekłych produktów węglopochodnych
podstawowe badania w zakresie utylizacji odpadów stałych mineralnych, poprodukcyjnych (szlamy poneutralizacyjne, popioły lotne, mieszaniny organiczno-nieorganiczne itd.) i innych (poliolefiny);
wdrożenia opracowanych technologii.

Adres kontaktowy

Katedra Chemii i Technologii Nieorganicznej
44-101 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 8, pokój nr 213;
tel.: (+4832) 237-18-18; fax.: (+4832) 237-16-14
e-mail: dostępny jest na stronach Wydziału: http://www.polsl.pl/rch/rch1_3.html

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-17 11:49  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 09:57 , autor ostatniej modyfikacji: Krzysztof Gurgul