Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Chemiczny: MAŚLIŃSKA-SOLICH Jolanta
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

MAŚLIŃSKA-SOLICH Jolanta 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

polimeryzacja rodnikowa, kationowa;
polikondensacja związków heterocyklicznych;
polimery do oczyszczania wód i ich stabilizacji, technologia;
polimeryczne katalizatory w procesach utleniania.

Adres kontaktowy

Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów
44-101 Gliwice, ul. Ks. M. Strzody 9
pokoje nr 42, 34
tel.: (+4832) 237-17-33, 237-17-77
fax.: (+4832) 237-15-09
e-mail: dostępny jest na stronach Wydziału: http://www.polsl.pl/rch/

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-17 11:48  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 10:02 , autor ostatniej modyfikacji: Krzysztof Gurgul