Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Chemiczny: ŁAPKOWSKI Mieczysław
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

ŁAPKOWSKI Mieczysław 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

badania właściwości elektrochemicznych polimerów przewodzących;
elektrochemia heteropolikwasów i ich soli;
elektrochemiczne badania procesów utleniania i redukcji;
badanie polimerów dla celów medycznych.

Adres kontaktowy

Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów
44-101 Gliwice, ul. Ks. M. Strzody 9
pokój nr 67
tel.: (+4832) 237-14-43
fax.: (+4832) 237-15-09
e-mail: dostępny jest na stronach Wydziału: http://www.polsl.pl/rch/

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-17 11:47  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 10:04 , autor ostatniej modyfikacji: Krzysztof Gurgul