Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Chemiczny: ŁUKASZCZYK Jan
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

ŁUKASZCZYK Jan 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

synteza i badania nowych polimerów;
mikroenkapsulacja;
polimerowe układy zapewniające kontrolowane uwalnianie leku lub innych substancji aktywnych;
hydrożelowe materiały opatrunkowe i superabsorbenty;
polimery ekologiczne.

Adres kontaktowy

Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów
44-101 Gliwice, ul. Ks. M. Strzody 9
pokój nr 47
tel.: (+4832) 237-17-49, 237-15-09, 237-17-04
fax.: (+4832) 237-15-09
e-mail: dostępny jest na stronach Wydziału: http://www.polsl.pl/rch/

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-17 12:56  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 10:01 , autor ostatniej modyfikacji: Krzysztof Gurgul