Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Chemiczny: BAJ Stefan
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

BAJ Stefan 

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Obszar zainteresowań badawczych

badania procesów utleniania związków organicznych;
modelowanie procesów i technologii organicznych;
zastosowanie wysoko sprawnej chromatografii cieczowej;
badania nad nowymi niskotonażowymi technologiami organicznymi;
badania nad opracowaniem nowych testów diagnostycznych dla medycyny;
badania nad opracowaniem środków pomocniczych dla przemysłu chemicznego;
problemy studiów literaturowych metodami komputerowymi w systemach ONLINE i wykonywanie różnych ekspertyz z zastosowaniem tych metod (marketing chemikaliów, prognozowanie rozwoju produkcji, zmian cen itp.).

Adres kontaktowy

Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii
44-101 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 4
pokoje nr 309, 321, 25
tel.: (+4832) 237-29-17; 237-29-73
fax.: (+4832) 237-20-94
e-mail: dostępny jest na stronach Wydziału: http://www.polsl.pl/rch/

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-17 12:50  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 10:05 , autor ostatniej modyfikacji: Krzysztof Gurgul