Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Budownictwa: KŁOSEK Kazimierz
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

KŁOSEK Kazimierz 

Stanowisko

profesor nadzwyczajny, RB8 

Obszar zainteresowań badawczych

diagnostyka nawierzchni i podtorza drogowego, kolejowego i tramwajowego, zwłaszcza na terenach górniczych;
ocena stanu technicznego słabonośnego podłoża gruntowego, wybór metod i technologii skutecznego wzmocnienia, zwłaszcza z wykorzystaniem geosyntetyków;
opracowanie kompleksowych ocen wpływu komunikacji na środowisko z uwzględnieniem drgań, hałasu, zanieczyszczenia wód, gleb i powietrza.

Adres kontaktowy

Katedra Geotechniki i Dróg
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 5
e-mail: Kazimierz.Klosek@polsl.pl

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-16 09:34  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-11 12:15 , autor ostatniej modyfikacji: Jacek Staszkiewicz