Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Budownictwa: KUBICA Jan
   

Tytuł, stopień naukowy

Prof. dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

KUBICA Jan 

Stanowisko

profesor zwyczajny, kierownik RB6 

Obszar zainteresowań badawczych


Analizy konstrukcji murowych w złożonym stanie naprężenia w aspekcie sztywności całego lub części obiektu budowlanego sytuowanego na terenach charakteryzujących się nieregularnymi pionowymi przemieszczeniami podłoża gruntowego, zagadnienia dotyczące norm projektowania konstrukcji murowych, sposoby i zasady projektowania wzmocnień budynków i budowli zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji murowych, sposoby wzmacniania uszkodzonych konstrukcji murowych za pomocą insektów polimerowych oraz z zastosowaniem różnego rodzaju włókien i laminatów.

Adres kontaktowy

Katedra Inżynierii Budowlanej
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 5

tel.: +48 032-237-10-77

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-16 14:39  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-02-05 08:23 , autor ostatniej modyfikacji: Jacek Staszkiewicz