Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Budownictwa: JASTRZĘBSKA Małgorzata
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Nazwisko i imię

JASTRZĘBSKA Małgorzata 

Stanowisko

adiunkt z habilitacją, RB7 

Obszar zainteresowań badawczych

Adres kontaktowy

Katedra Geotechniki
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 5
pokój nr 214
tel.: (+4832) 237-15-43, 237-26-21
e-mail: Malgorzata.Jastrzębska@polsl.pl

Waga

Załączniki
Utworzony o 2004-03-16 14:15  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-10 13:10 , autor ostatniej modyfikacji: Jacek Staszkiewicz