Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 
 
 
Wybierz widok
Instytut Automatyki
Instytut Elektroniki
Instytut Informatyki
Wszystkie elementy
 
 

Aktualizacje:
Wojciech Wojtowicz
 
  
Widok: 
Prof. dr hab. inż.Stanisław KOZIELSKIprofesor zwyczajnyInstytut Informatyki
Prof. dr hab. inż.Andrzej GRZYWAKprofesor zwyczajnyInstytut Informatyki
Prof. dr hab. inż.Zbigniew CZECHprofesor zwyczajnyInstytut Informatyki
Prof. dr hab. inż.Tadeusz CZACHÓRSKIprofesor nadzwyczajny tytularnyInstytut Informatyki
Prof. dr hab. inż.Bolesław POCHOPIEŃprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Informatyki
Prof. dr hab. inż.Katarzyna STĄPORprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Informatyki
Prof. hab. dr inż.Konrad WOJCIECHOWSKIProfesor nadzwyczajny tytularnyInstytut Informatyki
Dr hab. inż.Andrzej KWIECIEŃadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Dariusz Rafał AUGUSTYNadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Dariusz CABANadiunktInstytut Informatyki
Prof. dr hab inż.Andrzej CHYDZIŃSKIprofesor zwyczajny, kierownik Zakładu Sieci i Systemów KomputerowychInstytut Informatyki
Dr inż.Rafał CUPEKadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Krzysztof CYRANadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Sebastian DEOROWICZadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Adam DOMAŃSKIadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Jarosław FRANCIKadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Piotr GAJwykładowcaInstytut Informatyki
Dr hab. inż.Marcin GORAWSKIprof. nzw. w Pol. Śl.Instytut Informatyki
Dr inż.Katarzyna HARĘŻLAKadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Paweł KACZMARZYKadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Halina KAMIONKA-MIKUŁAadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Ryszard MACELUCHadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Henryk MAŁYSIAKadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Bożena MAŁYSIAKadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Wojciech MIELCZAREKadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Wojciech MIKANIKadiunktInstytut Informatyki
Dr hab. inż.Jerzy RESPONDEKadiunktInstytut Informatyki
DrMarek SIKORAadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Marcin SKOWRONEKadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Mirosław SKRZEWSKIadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Roman STAROSOLSKIadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Nina SUSZCZAŃSKAadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Przemysław SZMALadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Ryszard WINIARCZYKadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Eugeniusz WRÓBELadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Hafedh ZGHIDIadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Adam ZIĘBIŃSKIadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Bartłomiej ZIELIŃSKIadiunktInstytut Informatyki
Dr inż.Lech ZNAMIROWSKIadiunktInstytut Informatyki