Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki: Aleksander NAWRAT
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr hab. inż. 

Imię i nazwisko

Aleksander NAWRAT 

Stanowisko

profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej 

Obszar zainteresowań badawczych

• układy ze skokowo zmieniającymi się parametrami
• równania Riccatiego i Lapunowa
• modelowanie i symulacja procesów odlewniczych
• autonomiczne obiekty latające i mobilne
• inteligentne przetwarzanie obrazu
• biometria
• łączność bezprzewodowa WIMAX
• zintegrowane systemy informatyczne i inteligentny transport
• planowanie trajektorii obiektów mobilnych

Adres kontaktowy

Instytut Automatyki
Zakład Sterowania i Robotyki
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 935a
tel.: (+48) 32 237-10-93
fax.: (+48) 32 237-11-65
e-mail: anawrat@polsl.pl

Jednostka

Instytut Automatyki 

ID

ID2

 
Załączniki
Utworzony o 2005-01-27 08:41  przez Kłosowski, Piotr 
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-09 14:31 , autor ostatniej modyfikacji: Wojciech Wojtowicz