Logo Pomoc   
Ikona
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki: Marek SIKORA
   

Tytuł, stopień naukowy

Dr 

Imię i nazwisko

Marek SIKORA 

Stanowisko

adiunkt 

Obszar zainteresowań badawczych

algorytmy i metody maszynowego uczenia (w szczególności zbiory przybliżone);
eksploracja danych (data mining);
zastosowanie metod eksploracji danych w przemyśle (w szczególności w przemyśle wydobywczym).
 

Adres kontaktowy

Instytut Informatyki
Zakład Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 411
tel.: (+4832) 237-11-54
Fax (4832) 237-27-33
e-mail: Marek.Sikora@polsl.pl
strona domowa: http://dydaktyka.polsl.pl/ZTiPSK/PracownicyStronyDomowe/MSikoraPL.aspx
 

Jednostka

Instytut Informatyki 

ID

ID2

 
Załączniki
Utworzony o 2004-03-15 14:52  przez Krzysztof Gurgul 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-10-05 10:55 , autor ostatniej modyfikacji: Kłosowski, Piotr