Logo Pomoc   
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 
 
 
Wybierz widok
Instytut Automatyki
Instytut Elektroniki
Instytut Informatyki
Wszystkie elementy
 
 
 

Aktualizacje:
Witold Nocoń (RAu1)
Wojciech Wojtowicz (RAu2)
 

 
  
Widok: 
Obszar zainteresowań badawczychFiltrAdres kontaktowyFiltrEdytuj
Prof. dr hab. inż.Ryszard GESSINGprofesor zwyczajnyInstytut Automatyki
• Układy regulacji dyskretnej - w czasie;
• Projektowanie układów regulacji ciągłej i dyskretnej;
• Układy o wielu zmiennych regulowanych;
• Sterowanie optymalne;
• Optymalizacja sterowania;
• Wpływ dostępnej informacji na jakość sterowania;
• Sterowanie statystycznie optymalne i estymacja;
• Sterowanie dużymi systemami;
• Układy ze sterowaniem poślizgowym;
• Podstawowa Zasada doboru regulatorów;
• Sterowanie odporne;
• Identyfikacja modeli;
• Sterowanie adaptacyjne;
• Wpływ szumów pomiarowych na dokładność układu w stanie ustalonym.
Instytut Automatyki
Zakład Sterowania i Robotyki
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 926
tel.: (+48) 32 237-21-65
fax.: (+48) 32 237-11-65
www : http://www.zsir.ia.polsl.pl/index.php?id=139
e-mail: rgessing@polsl.pl
 
Prof. dr hab. inż.Jerzy KLAMKAprofesor zwyczajnyInstytut Automatyki
- Sterowalność układów dynamicznych
- Obserwowalność układów dynamicznych
Instytut Automatyki
Zakład Pomiarów i Systemów Sterowani
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 205
tel.: (+48) 32 237- 21-32
fax.: (+48) 32 237-21-27
e-mail: Jerzy.Klamka@polsl.pl
 
Prof. dr hab. inż.Mieczysław METZGERProfesor zwyczajny, Kierownik Zakładu Urządzeń i Układów Automatyki; Zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki d/s NaukiInstytut Automatyki
• automatyka przemysłowa
• informatyka przemysłowa
• biotechnologia przemysłowa
Instytut Automatyki
Zakład Urządzeń i Układów Automatyki
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 235
tel.: (+48) 32 237-14-73
fax.: (+48) 32 237-21-27
www : http://terminator.aei.polsl.pl/staff/metzger.htm
e-mail: mieczyslaw.metzger@polsl.pl
 
Prof. dr hab. inż.Andrzej ŚWIERNIAKprofesor zwyczajny, Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów, Dyrektor Instytutu AutomatykiInstytut Automatyki
Teoria systemów,
bioinformatyka,
sterowanie optymalne i odporne,
inżynieria i biologia systemowa
Instytut Automatyki
Zakład Inżynierii Systemów
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 432
tel.: +48 32 237 27 12
fax.: +48 32 237 21 27
e-mail: Andrzej.Swierniak@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Ewa BIELIŃSKAprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
Sterowanie procesów, identyfikacja procesów, analiza ciągów czasowych, metody prognozowania, modelowanie ciągów czasowych, analiza sygnału mowy, rozpoznawanie mówcy.
Instytut Automatyki
Zakład Komputerowych Systemów Sterowania
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 307
tel.: (+4832) 237-10-46
fax: (+4832) 237-21-27
 
Prof. dr hab. inż.Zdzisław DUDAprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
  • sterowanie optymalne
  • sterowanie dużymi systemami
  • sterowanie statystycznie optymalne i estymacja
  • metody optymalizacji
Instytut Automatyki
Zakład Sterowania i Robotyki
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 933
tel.: +48 32 237 21 54
fax.: +48 32 237 11 65
e-mail: Zdzislaw.Duda@polsl.pl
 
Prof. dr hab. inż.Jarosław FIGWERprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
• identyfikacja procesów
• sterowanie adaptacyjne
• aktywne tłumienie hałasu
• cyfrowe przetwarzanie sygnałów
• synteza sygnałów i procesów losowych o zadanych właściwościach
• generacja liczb losowych
Instytut Automatyki
Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 324
tel.: (+48) 32 237-23-98
fax.: (+48) 32 237-21-27
e-mail: Jaroslaw.Figwer@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Jerzy KASPRZYKprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
• Identyfikacja procesów, komputerowe wspomaganie identyfikacji
• Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
• Komputerowe systemy sterowania
• Sterowniki programowalne PLC, języki programowania wg normy IEC 61131
Instytut Automatyki
Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 206
tel.: (+48) 32 237-19-18
fax.: (+48) 32 237-21-27
www : http://www.zpss.aei.polsl.pl/
e-mail: Jerzy.Kasprzyk@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Henryk PALUSprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
• nauka o barwie,
• pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów barwnych,
• komputerowe systemy wizyjne,
• kalibracja kolorymetryczna.
Instytut Automatyki
Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
pokój nr 632
tel.: +48 32 237 27 44
fax.: +48 32 237 21 27
 
Prof. dr hab. inż.Edward HRYNKIEWICZprofesor tytularny, Dyrektor Instytutu Elektroniki, kierownik Zakładu Układów Cyfrowych i MikroprocesorowychInstytut Elektroniki
elektroniczne układy i urządzenia cyfrowe;
synteza logiczna;
projektowanie i implementacja układów cyfrowych w strukturach programowalnych (CPLD, FPGA, PSoC);
narzędzia do wspomagania projektowania układów cyfrowych (oprogramowanie, programatory);
sterowniki programowalne;
struktury, programowanie i zastosowania;
szybkodziałające jednostki centralne sterowników programowalnych;
zwielokrotnianie częstotliwości liczby impulsów;
funkcje prostokątne w syntezie układów cyfrowych.
Instytut Elektroniki
Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 738
tel.: (+4832) 237-14-95, 237-24-61
fax: (+4832) 237-22-25
 
 
Prof. dr hab. inż.Jacek ŁĘSKIprofesor tytularny, kierownik Zakładu Elektroniki BiomedycznejInstytut Elektroniki
cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
teoria zbiorów i systemów rozmytych;
systemy neuronowo-rozmyte i ewolucyjno-rozmyte;
rozpoznawanie obrazów;
statystyczna teoria uczenia.
Instytut Elektroniki
Zakład Elektroniki Biomedycznej
Ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
Pokój nr 834
Tel.: 48(32) 237-20-04
Fax.: 48(32) 237-22-25
 
 
Prof. dr hab. inż.Jerzy RUTKOWSKIprofesor tytularny, kierownik Zakładu Teorii Obwodów i SygnałówInstytut Elektroniki
analiza i diagnostyka układów analogowych;
zastosowania sieci neuronowych, technik ewolucyjnych i zbiorów rozmytych;
przetwarzanie sygnałów analogowych;
teoria informacji i kodowania.
Instytut Elektroniki
Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 809
tel.: (48 32) 237-16-21
fax: (48 32) 237-22-25
 
 
 
 
Prof. dr hab. inż.Stanisław KOZIELSKIprofesor zwyczajnyInstytut Informatyki
bazy danych;
systemy informatyczne;
eksploracja danych;
architektura komputerów;
przetwarzanie rozproszone.
 
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Informatyki
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 419
tel.: (4832) 237-13-39
fax: (4832) 237-27-33
 
 
Prof. dr hab. inż.Andrzej GRZYWAKprofesor zwyczajnyInstytut Informatyki
sieci komputerowe;
bezpieczeństwo systemów komputerowych.
Instytut Informatyki
Zakład Urządzeń Informatyki
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 510
tel.: (4832) 237-28-35
fax: (4832) 237-27-33
 
 
Prof. dr hab. inż.Zbigniew CZECHprofesor zwyczajnyInstytut Informatyki
algorytmy heurystyczne (sekwencyjne i równoległe);
programowanie genetyczne;
problem modelowania pamięci wspólnej w komputerach równoległych z pamięcią rozproszoną;
haszowanie doskonałe.
Zakład Oprogramowania
Instytut Informatyki, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
pokój nr 520
tel.: (+4832) 237-28-29; 237-27-05
fax: (+4832) 237-27-33
e-mail: Zbigniew.Czech@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Joanna POLAŃSKAprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
• Bioinformatyka
• Biometria i biostatystyka
• Modelowanie matematyczne
• Genetyka populacyjna
Instytut Automatyki
Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 536
tel.: (+48) 32 237-21-44
fax.: (+48) 32 237-19-21
e-mail: Joanna.Polanska@polsl.pl
 
Prof. dr hab. inż.Marian BŁACHUTAprofesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej, Kierownik Zakładu Sterowania i RobotykiInstytut Automatyki
regulacja dyskretna układów ciagłych, banchmarking układów regulacji
Instytut Automatyki
Zakład Teorii Sterowania
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pok. nr 932
tel.: (+4832) 237-22-58
fax.: (+4832) 237-11-65
 
Prof. dr hab. inż.Marek KIMMELprofesor zwyczajnyInstytut Automatyki
modelowanie i sterowanie procesami biomedycznymi; genetyka populacyjna i statystyczna; deterministycznei stochastyczne układy dynamiczne
Instytut Automatyki
Zakład Teorii Sterowania
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 536a
tel.: (+4832) 237-21-44
fax: (+4832) 237-11-65
 
Dr hab. inż.Jacek CZECZOTprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
modelowanie i symulacja ciągłych procesów przemysłowych, sterowanie adaptacyjne bazujące na modelu procesu,
Instytut Automatyki
Zaklad Urządzeń i Układów Automatyki
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 341
tel.: (+4832) 237-23-21
fax.: (+4832) 237-21-27
e-mail: jacek.czeczot@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Adam CZORNIKprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
układy ze skokowo zmieniającymi się parametrami, równania Riccatiego i Lapunowa, teoria H2, układy deskryptorowe
Instytut Automatyki
Zakład Sterowania i Robotyki
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 935a
tel.: (+4832) 237-10-93
fax.: (+4832) 237-11-65
e-mail: adam.czornik@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Krzysztof FUJAREWICZprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
analiza wrażliwości układów sterowania, sieci neuronowe, selekcja i klasyfikacja danych, mikromacierze DNA, optymalizacja układów z próbkowaniem
Instytut Automatyki
Zaklad Teorii Sterowania
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 626
tel.: (+4832) 237-27-50
fax.: (+4832) 237-11-65
e-mail: krzysztof.fujarewicz@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Aleksander NAWRATprofesor zwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
• układy ze skokowo zmieniającymi się parametrami
• równania Riccatiego i Lapunowa
• modelowanie i symulacja procesów odlewniczych
• autonomiczne obiekty latające i mobilne
• inteligentne przetwarzanie obrazu
• biometria
• łączność bezprzewodowa WIMAX
• zintegrowane systemy informatyczne i inteligentny transport
• planowanie trajektorii obiektów mobilnych
Instytut Automatyki
Zakład Sterowania i Robotyki
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 935a
tel.: (+48) 32 237-10-93
fax.: (+48) 32 237-11-65
e-mail: anawrat@polsl.pl
 
Prof. dr hab. inż.Marek PAWEŁCZYKprofesor zwyczajny, Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, Z-ca Dyrektora ds. DydaktykiInstytut Automatyki
• komputerowe systemy sterowania,
• cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
• sterowanie dźwiękiem i drganiami,
• sterowanie optymalne i adaptacyjne,
• identyfikacja procesów
Instytut Automatyki
Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 304
tel.: (+48) 32 237-23-98
fax.: (+48) 32 237-21-27
www : http://www.zpss.aei.polsl.pl/index.php?va=viewpage&vaid=90&idp=13&vaid_top=77
e-mail: Marek.Pawelczyk@polsl.pl
 
Dr hab.Bogdan SMOŁKAprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Automatyki
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
Instytut Automatyki
Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych 
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
pokój nr 628
tel.: +48 32 237 19 12
fax.: +48 32 237 11 65
e-mail: Bogdan.Smolka@polsl.pl
 
Prof. dr hab.Joanna RZESZOWSKAprofesorInstytut Automatyki
Instytut Automatyki
Zakład Inżynierii Systemów
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 433
tel.: +48 32 237 21 19
fax.: +48 32 237 21 27
e-mail: Joanna.Rzeszowska@polsl.pl
 
Prof. dr hab. inż.Jacek SZUBERprofesor tytularny, zwyczajny,  Kierownik Zakładu Mikroelektroniki i NanotechnologiiInstytut Elektroniki
Mikroelektronika półprzewodników,
Nanotechnologia materiałów półprzewodnikowych
Instytut Elektroniki,
Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
pok. 608
tel. 48 32 237-20-57
fax. 48 32 237-20-57
e-mail: Jacek.Szuber@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Tadeusz SZKODNYadiunktInstytut Automatyki
Robotyka, mechanika i sterowanie, kalibracja i planowanie zadań robotów przemysłowych.
Instytut Automatyki
Zakład Sterowania i Robotyki
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 440
tel.: (+4832) 237-27-22
fax: (+4832) 237-21-27
 
Dr hab. inż.Stanisław WALUŚadiunktInstytut Automatyki
• Metrologia
• Miernictwo przemysłowe
• Pomiary wielkości nieelektrycznych
• Pomiary strumienia płynu
Instytut Automatyki
Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
pokój nr 106
tel.: +48 32 237 26 57
fax.: +48 32 237 21 27
e-mail: Stanislaw.Walus@polsl.pl
 
Prof. dr hab. inż.Zdzisław FILUSprofesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej, z-ca Dyrektora IE ds. Nauki, kierownik Zakładu Podstaw Elektroniki i RadiotechnikiInstytut Elektroniki
układy elektroniczne,
elektronika samochodowa,
badania nieniszczące materiałów.
Instytut Elektroniki
Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 710
tel.: (4832) 237-13-33
fax: (4832) 237-22-25
 
 
Prof. dr hab. inż.Andrzej KARWOWSKIprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Elektroniki
radiokomunikacja;
inżynieria pola elektromagnetycznego;
anteny;
kompatybilność elektromagnetyczna.
Instytut Elektroniki
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
pokój 917
tel. (+4832) 237-15-94
fax: (4832) 237-22-25
e-mail:Andrzej.Karwowski@polsl.pl
 
 
Prof. dr hab. inż.Dariusz KANIAprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Elektroniki
synteza logiczna;
dekompozycja;
optymalizacja logiczna;
układy logiki programowalnej (PLD);
partitioning, technology mapping.
Instytut Elektroniki
Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr: 727
tel.: (4832)237-26-14
fax: (4832)237-22-25
 
 
Dr hab. inż.Jacek KONOPACKIadiunkt, Z-ca Dyrektora d/s Dydaktyki w Instytucie ElektronikiInstytut Elektroniki
cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
projektowanie filtrów cyfrowych;
filtry adaptacyjne;
przetwarzanie sygnału mowy.
Instytut Elektroniki
Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 823
tel.: (48 32) 237-16-66
fax: (48 32) 237-22-25
 
 
Prof. dr hab. inż.Zbigniew RYMARSKIprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Elektroniki
sterowanie i pomiary w układach mocy (sterowanie przetwornicami sinusoidalnymi, sterowanie falownikami do silników elektrycznych);
systemy pomiarowo kontrolne w przemyśle (nadzór parametrów spawania elektrycznego, pomiary i kontrola w aparaturze chemicznej);
systemy nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych (sterowanie systemami zasilania awaryjnego, układy automatyki kolejowej).
Instytut Elektroniki
Zakład Podstaw Elektroniki
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój 712
tel. (4832) 237-19-48
fax: (4832) 237-22-25
 
 
Prof. dr hab. inż.Tadeusz CZACHÓRSKIprofesor nadzwyczajny tytularnyInstytut Informatyki
analityczne, numeryczne i symulacyjne modele w teorii kolejek;
modelowanie i ocena efektywności systemów i sieci komputerowyc;
protokoły komunikacyjne i mechanizmy regulacji ruchu w sieciach komputerowych i komunikacyjnych;
jakość usług w sieciach rozległych, Internet następnej generacji.
Instytut Informatyki
Zakład Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 409
tel.: (4832) 237-21-51, 231-73-19
fax: (4832) 237-27-33
 
 
Prof. dr hab. inż.Bolesław POCHOPIEŃprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Informatyki
teoria układów cyfrowych;
arytmetyka układów cyfrowych;
technika cyfrowa;
układy i systemy mikroprocesorowe;
komputerowe wspomaganie nauczania.
 
Instytut Informatyki
Zakład Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 308
tel: (+4832) 237-15-25
fax.: (+4832) 237-27-33
e-mail: Boleslaw.Pochopien@polsl.pl
 
Prof. dr hab. inż.Katarzyna STĄPORprofesor nadzwyczajny w Politechnice ŚląskiejInstytut Informatyki
przetwarzanie obrazów;
sztuczna inteligencja.
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Informatyki
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 313
tel.: (4832) 237-11-43
fax: (4832) 237-13-39
e-mail: Katarzyna.Stapor@polsl.pl
 
 
Prof. dr hab. inż.Jerzy RESPONDEKprofesor Politechniki ŚląskiejInstytut Informatyki
Informatyka
Algorytmy i struktury danych
Matematyka teoretyczna i stosowana
Algebra liniowa, analiza matematyczna, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
Symulacja komputerowa
Równoległe algorytmy obliczeniowe
Model SIMD w obliczeniach naukowych z użyciem procesorów x86
Metody matematyki dyskretnej w konstrukcji rekurencyjnych algorytmów obliczeniowych
Metody Numeryczne
Algorytmy teorii liczb i równań diofantycznych
Algorytmy obliczeniowe efektywne pod względem cache
Algorytmy operujące na macierzach specjalnych
Zaawansowane C/C++ w obliczeniach naukowych
Asemblery Intel x86, SUN SPARC w algorytmach naukowych
Zaawansowane programowanie obiektowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Katedra Zastosowań Informatyki (RAU7)
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 518
tel.: (4832) 237-13-39
fax: (4832) 237-27-33
e-mail: Jerzy.Respondek@polsl.pl

 
 
Dr hab. inż.Dariusz BISMORadiunktInstytut Automatyki
cyfrowe przetwarzanie sygnałów, sterowania adaptacyjne, identyfikacja procesów, aktywne sterowanie dźwiękiem
Instytut Automatyki
Zakład Komputerowych Systemów Sterowania
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 306
tel.: +48 32 237 27 67
fax.: +48 32 237 21 27
e-mail: Dariusz.Bismor@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Witold NOCOŃadiunktInstytut Automatyki
Modelowanie, symulacja i sterowanie procesami w technologii oczyszczania ścieków
Instytut Automatyki
Zaklad Urządzeń i Układów Automatyki
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój: 230
tel.: (+48) 32 237-25-62
fax.: (+48) 32 237-21-27
www : http://terminator.aei.polsl.pl/staff/nocon.htm
e-mail: Witold.Nocon@polsl.pl
 
Dr hab. inż.Jarosław ŚMIEJAadiunktInstytut Automatyki
modele biomatematyczne, oiptymalizacja sterowania, systemy masowej obsługi
Instytut Automatyki
Zaklad Teorii Sterowania
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16
pokój nr 935
tel.: (+4832) 237-10-75
fax.: (+4832) 237-11-65
e-mail: jaroslaw.smieja@polsl.pl
 
1 - 40 Następny