Logo Pomoc   
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
 
 
 

Aktualizacje:
Marlena Orlicka
 

 
  
Widok: 
Obszar zainteresowań badawczychFiltrAdres kontaktowyFiltrEdytuj
dr hab inż.ADAMIEC Grzegorzprof. PŚ

- datowanie luminescencyjne osadów geologicznych oraz wypalanej ceramiki,
- własności kwarcu jako naturalnego materiału dozymetrycznego w różnych aspektach datowania luminescencyjnego,
- zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. 211
tel: 032 237-22-54

e-mail: Grzegorz.Adamiec@polsl.pl
 
dr hab. inż.ADAMOWICZ Bogusławaprof. PŚ
- właściwości elektronowych, optycznych i chemicznych powierzchni oraz granic fazowych półprzewodnikowych struktur warstwowych,
- stosowanych mikro- nano- i optoelektronice.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 116
tel: 032 237-24-07

e-mail: Boguslawa.Adamowicz@polsl.pl
 
prof. dr hab. inż.BLUSZCZ Andrzejprofesor zwyczajny

- zastosowania fizyki jądrowej (radiometria i dozymetria),
- geochronometria,
- statystyczna analiza danych doświadczalnych i wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych w modelowaniu danych,
- badania zjawisk luminescencji,
- datowanie luminescencyjne obiektów geologicznych i archeologicznych,
- datowanie metodą Pb-210,
- wykorzystanie Cs-137 w badaniach erozji gleb.
div>Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 212
tel: 032 237-19-51

e-mail: Andrzej.Bluszcz@polsl.pl
 
dr hab.BŁACHOWICZ Tomaszprof.  PŚ

-fizyka ciała stałego
-akustyka ciała stałego
-rozpraszanie Brillouina
- modelowanie mikromagnetyczne
- spintronika
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 218
tel: 032 237-20-71

e-mail: Tomasz.Blachowicz@polsl.pl
 
prof. dr hab. inż.BODZENTA Jerzyprofesor zwyczajny

- właściwości cieplnych ciał stałych i metod ich pomiaru,
- metody termofalowe oraz możliwości pomiaru lokalnych właściwości cieplnych struktur wykorzystywanych w mikro- i nanoelektronice.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Stosowanej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 111
tel: 032 237-29-32

e-mail: Jerzy.Bodzenta@polsl.pl
 
dr inż.BUKOWSKI Romanstarszy wykładowca
-akustooptyka
- fotoakustyka
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Stosowanej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 112
tel: 032 237-20-24

e-mail: Roman.Bukowski@polsl.pl
 
dr inż.DOMANOWSKA Alinaadiunkt
- modelowania numerycznego zagadnień przepływu ciepła, związanych z badaniami własności cieplnych ciał stałych.
- dopasowanie wieloparametrowych do danych doświadczalnych metodami algorytmów ewolucyjnych.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 113
tel: 032 237-14-52

e-mail: Alina.Domanowska@polsl.pl
 
dr inż.DUKA Piotrstarszy wykładowca
- fizyka ciała stałego
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr 263

tel: 032 603 42-64
e-mail:Piotr.Dukak@polsl.pl
 
dr  hab.GRABOWSKI Andrzejadiunkt
- fizyka półprzewodników
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr 165
tel: 032 603-41-56

e-mail: Andrzej.Grabowski@polsl.pl
 
dr hab inż.GRZĄDZIEL Lucynaadiunkt
- fizyka cienkich warstw, powierzchni, interfaz
- własności materiałów organicznych,
- własności hybryd materiałów organiczno - nieorganicznych
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Stosowanej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 108
tel: 032 237-20-01

e-mail: Lucyna.Grzadziel@polsl.pl
 
dr hab. inż.JAKUBIK Wiesławprof PŚ
- akustoelektronika
- akustyka fizyczna
- fizyka techniczna
div>Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Stosowanej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 112
tel: 032 237-20-04

e-mail: Wieslaw.Jakubik@polsl.pl
 
drJESIONEK Marcinadiunkt
- fizyka ciała stałego
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr

tel: 032 603 41-56
e-mail:Marcin.Jesionek@polsl.pl
 
dr inż. JUSZCZYK-SYNOWIEC Justynaadiunkt

- mikroskopia skaningowa AFM, SThM, EFM
- wyznaczanie własności cieplnych
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Stosowanej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 107
tel: 032 237-11-85

e-mail: Justyna.Juszczyk-Synowiec@polsl.pl
 
dr inż.KAŹMIERCZAK-BAŁATA Annaadiunkt

- badania właściwości cieplnych materiałów.
div>Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Stosowanej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 106
tel: 032 237-10-06

e-mail: Anna.Kazmierczak-Balata@polsl.pl
 
dr hab.KĘPIŃSKA Mirosławawykładowca
- fizyka ciała stałego
- fizyka techniczna
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr 162

tel: 032 603 41-88
e-mail:Miroslawa.Kepinska@polsl.pl
 
prof. dr hab.KOCHOWSKI Stanisławpracownik emerytowany
badania powierzchniowych procesów elektronowych w strukturach MIS (układy krzem-dielektryk, arsenek galu-dielektryk) z wykorzystaniem spektroskopii impedancyjnej i niestacjonarnej spektroskopii głębokich poziomów (DLTS, CC DLTS, ITS),
- prace nad technologią i własnościami cienkich warstw metali oraz półprzewodników organicznych (ftalocyjanin) jako czujników gazów,
- prace nad wykorzystaniem zjawiska fototermicznego w pomiarach własności ciał stałych.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Stosowanej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 110
tel: 032 237-20-93

e-mail: Stanislaw.Kochowski@polsl.pl
 
dr inż.KRZYWIECKI Maciejadiunkt
- fizyka półprzewodników
- nanotechnologia
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Stosowanej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 108
tel: 032 237-20-01

e-mail: Maciej.Krzywiecki@polsl.pl
 
dr inż.MICHALEWICZ Annaadiunkt
- fizyka ciała stałego
- fizyka cienkich warstw
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 113
tel: 032 237-14-52

e-mail: Anna.Michalewicz@polsl.pl
 
dr hab inż.MICHCZYŃSKA J. Danutaadiunkt
- statystyczna analiza dużych zbiorów dat 14C,
- rekonstrukcja zmian środowiska w przeszłości.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 207
tel: 032 237-26-62

e-mail: Danuta.Michczynska@polsl.pl
 
dr hab. inż.MICHCZYŃSKI Adamprof. pŚ
- pomiary niskich radioaktywności,
- datowanie radiowęglowe technikami GPC, LSC i AMS,
- statystyczna analiza wyników datowania radiowęglowego, konstrukcja bezwzględnych skal czasu w badaniach czwartorzędu.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 215
tel: 032 237-24-88

e-mail: Adam.Michczynski@polsl.pl
 
dr inż. MISTEWICZ Krystianadiunkt
- sonochemiczne wytwarzanie nanomateriałów, np. jodosiarczku antymonu (SbSI),
- zgrzewanie ultradźwiękowe nanostruktur (nanodrutów SbSI oraz nanorurek węglowych wypełnionych SbSI) z mikroelektrodami metalowymi,
- sensory gazów, czujniki wilgotności i fotodetektory wykonane z pojedynczych nanodrutów SbSI,
- badania własności elektrycznych, fotoelektrycznych i sensorowych nanomateriałów,
- mikromontaż struktur sensorowych w obudowach TO,
- syntetyzowanie monodyspersyjnych nanosfer krzemionkowych SiO2 dla potrzeb wytwarzania kryształów fotonicznych na bazie SbSI.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr 168

tel: 032 603 41-56
e-mail:Krystian.Mistewiczk@polsl.pl
 
dr inż.MOSKA Piotradiunkt
- datowanie luminescencyjnego w geologii i archeologii,
- własności luminescencyjne kwarcu na potrzeby badań naturalnego środowiska współczesnego i środowiska w przeszłości.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 216
tel: 032 237-26-96

e-mail: Piotr.Moska@polsl.pl
 
prof. dr hab. inż.NOWAK Marianprofesor zwyczajny
Główna tematyka badań:
- fizyka techniczna
- optoelektronika
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr 167

tel: 032 603 41-67
e-mail:Marian.Nowak@polsl.pl
 
dr inż.PAWEŁCZYK Sławomiraadiunkt
- fizyka jądrowa
- fizyka środowiska
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 207
tel: 032 237-26-62

e-mail: Slawomira.Pawelczyk@polsl.pl
 
dr inż.PAWLYTA Jacekspecjalista inż. - tech.
- pomiary skrajnie niskich radioaktywności,
- izotopowa spektrometria mas,
- izotopy w biosferze,
- datowanie radiowęglowe,
- bezwzględne skale czasu w badaniach czwartorzędu,
- obieg węgla w środowisku współczesnym.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 215
tel: 032 237-24-88

e-mail: Jacek.Pawlyta@polsl.pl
 
prof. dr hab.PAZDUR Annapracownik emerytowany
- datowanie radiowęglowe,
- bezwzględne skale czasu w naukach o Ziemi i archeologii,
- radiowęgiel i izotopy stabilne w środowisku.
div>Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 212
tel: 032 237-22-54

e-mail: Anna.Pazdur@polsl.pl
 
dr inż.PIOTROWSKA Nataliaadiunkt
- datowanie radiowęglowe w naukach o Ziemi i archeologii,
- modelowanie bezwzględnych skal czasu,
- radiowęgiel oraz izotopy stabilne w środowisku sedymentacji węglanowej i biosferze.
;Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 210
tel: 032 237-26-51

e-mail: Natalia.Piotrowska@polsl.pl
 
dr inż.PORĘBA Grzegorzadiunkt
- zastosowanie izotopów Cs-137 oraz Pb-210 i Be-7 do badania współczesnych procesów morfogenetycznych,
- procesy denudacji i akumulacji na obszarach lessowych użytkowanych rolniczo,
- pomiary mocy dawek w datowaniu luminescencyjnym.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 206
tel: 032 237-26-62

e-mail: Grzegorz.Poreba@polsl.pl
 
dr hab. inż.RAKOWSKI Andrzejprof. PŚ
- zmiany koncentracji radiowęgla w środowiskach Ziemi spowodowane czynnikami antropogenicznymi,
- emisja dwutlenku węgla do atmosfery, efekt cieplarniany.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 215
tel: 032 237-24-88

e-mail: Andrzej.Rakowski@polsl.p
 
dr inż.SENSUŁA Barbaraadiunkt
- spektrometria mas lekkich izotopów stabilnych i związków organicznych w badaniach drzew jako bioindykatorów środowiska,
- dendrochronologia, zmiany klimatu w ostatnim tysiącleciu.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 209
tel: 032 237-20-35

e-mail: Barbara.Sensula@polsl.p
 
dr inż.SIKORSKI Jarosławadiunkt
- pomiary skrajnie niskich radioaktywności w środowisku,
- spektrometria promieniowania alfa i gamma,
- datowanie i badania tempa sedymentacji osadów metodą ołowiu Pb-210 osadów jeziornych, torfów, gleb.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 206
tel: 032 237-26-62

e-mail: Jaroslaw.Sikorski@polsl.p
 
drSOLECKA Barbarast. spec. nauk-techn
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr 165

tel: 032 603 41-56
e-mail:Barbara.Solecka@polsl.pl
 
dr hab.STARCZEWSKA Annaadiunkt
- kryształy fotoniczne
- spektroskopia impedancji
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr 162

tel: 032 603 41-88
e-mail:Marcin.Jesionek@polsl.pl
 
drSZAŁAJKO Mariapracownik emerytowany
- wykorzystanie sonochemii w nanotechnologii;
- wyznaczanie temperaturowej zależności parametrów optycznych półprzewodników,
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul.Krasińskiego 8
pok. nr 263
tel: 032 603-42-64

e-mail: Maria.Szalajko@polsl.pl
 
dr inż.SZPERLICH Piotradiunkt
- Wykorzystanie sonochemii w nanotechnologii;
- Hodowla mono- oraz polikryształów ferroelektryków i półprzewodników;
- Wytwarzanie kryształów fotonicznych;
- Pomiar własności elektrycznych, optycznych oraz fotoelektrycznych materiałów półprzewodnikowych oraz ferroelektryków;
- Sensory gazów w oparciu o nanomateriały.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr 166

tel: 032 603 41-56
e-mail:Piotr.Szperlich@polsl.pl
 
dr inż.TOROŃ Bartłomiejadiunkt
- Hodowla monokryształów SbSI z fazy gazowej
- Badanie własności ferroelektrycznych i piezoelektrycznych materiałów
- Badania stałoprądowe, optyczne i fotoelektryczne materiałów
- Spektroskopia impedancji
- Laserowa obróbka nanomateriałów półprzewodnikowych
- Laserowe wytwarzanie heterostruktur SbSI/Sb2S3)
- Wytwarzanie nanogeneratorów piezoelektrycznych
- Emisja elektronów z ferroelektryków
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Katowice, ul. Krasińskiego 8
pok. nr 168
e-mail: Bartlomiej.Toron@polsl.pl
tel: 032 603 41-56
 
dr inż.TREFON-RADZIEJEWSKA Dominikaadiunkt
-pomiary metodami termofalowymi,
-pomiarami własności cieplnych materiałów w oparciu o zjawisko fototermiczne metodą fotoodbicia,
- pomiarami za pomocą zjawiska mirażu w szerokim zakresie temperatur.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Stosowanej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 106
tel: 032 237-10-06

e-mail: Dominika.Trefon-Radziejewska@polsl.pl
 
dr inż.TUDYKA Konradadiunkt
- pomiary radiowęgla techniką ciekłoscyntylacyjną i akceleratorowej spektrometrii mas,
- zmiany koncentracji radiowęgla w przeszłości,
- datowanie radiowęglowe.
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Zastosowań Radioizotopów
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 22B
pok. nr 216
tel: 032 237-26-96

e-mail: Konrad.Tudyka@polsl.p